HEDENDAAGSEDANS.BE

HEDENDAAGSEDANS.BE


MUDA danst de wereld anders

LOADING
AMSTERDAM, ROTTERDAM, TILBURG, PARIJS, LONDEN, LEEDS, ... JE PARCOURS BEGINT HIER

Onze dansopleiding streeft ernaar om leerlingen klaar te stomen om verder te studeren voor uitvoerend danser, dansdocent of choreograaf. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, maar wij zien afstuderen in het KSO niet als finaliteit waarmee je meteen aan de slag kunt als professioneel danser, en daarom zijn onze visie en didactiek tot stand gekomen in samenwerking met en helemaal aangepast aan het hoger kunstonderwijs in binnen- en buitenland.
Typerend voor het MUDA is de keuze voor een hedendaagse dansopleiding in de meest contemporaine zin van het woord, met een stevige basis klassieke dans. Er is uiteraard ook aandacht voor andere dansstijlen, onder meer voor modern jazz, om de opties voor de afstuderende student zo ruim mogelijk te laten. De dansdocenten van het MUDA hebben allen een rijke achtergrond in het dans-werkveld en gebruiken deze ervaring voor hun lessen. De vakgroep werkt intens samen om een optimale opleiding te voorzien waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat.
Lessentabellen

Stacks Image 4376
1e jaar A-stroom
Stacks Image 4500
2e jaar A-stroom
Stacks Image 4502
3e en 4e jaar KSO
Stacks Image 4372
5e en 6e jaar KSO
Stacks Image 4374

Stacks Image 4378
VERVOLMAKING
Stacks Image 4382

Stacks Image 4380
PASSIE MET GROOTSTE ONDERSCHEIDING

In de eerste graad is de ontwikkeling van het lichaam en het plezier in beweging de eerste focus. Door een groot plezier in beweging te krijgen, wil je jezelf steeds méér geven en verbeteren. In de tweede graad ga je op een consequente manier je techniek verbeteren en werk je aan je persoonlijkheid. In de 3e graad worden je techniek en persoonlijkheid nog meer uitgebouwd en bereid je je voor op de audities voor het hoger onderwijs (die je meestal al tijdens je laatste schooljaar kunt doen!). Je wordt persoonlijk begeleid in je zoektocht naar een plaatsje en krijgt steeds meer kansen om met gastdocenten en -choreografen te werken.

Elk jaar krijgen de leerlingen verschillende momenten om hun kunnen te tonen aan een publiek, zoals de MUDA DANST! - voorstellingen op zondag in ons eigen Kunstencentrum en het jaarlijks Kunstenfestival MUDA SURROUND. Dé voorstelling van het jaar is echter Danc
Emotion, waar de leerlingen verschillende maanden, samen met hun choreograaf, naartoe werken. Vanaf het 4e jaar krijgen de leerlingen een (internationale) gastchoreograaf die speciaal voor hen een voorstelling maakt.

Onze peter Alain Platel wordt betrokken bij de opleiding en komt geregeld kijken. Onze leerlingen hebben de unieke mogelijkheid om het repertoire van Les Ballets C de la B te repeteren en worden daarbij geholpen door de originele dansers. Ook gastdocenten en choreografen van onder meer Eastman, Passerelle en verschillende freelancers zorgen ervoor dat de blik van onze leerlingen enorm verruimd geraakt.

De leerlingen worden gemotiveerd om zoveel mogelijk van zichzelf te geven en zo hoog mogelijk te mikken zonder hun zin voor realisme kwijt te raken. De docenten proberen te adviseren in welke richting de student uit zou moeten gaan maar dit wordt uiterst voorzichtig gedaan (danser/docent/choreograaf of andere hogere studies)
Ook het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de danser is zeer belangrijk. Wij staan daarom open voor de noden van de leerlingen en zijn ontvankelijk voor hun emotionele toestand zonder betuttelend te worden. Er wordt voortdurend gezocht naar een balans tussen discipline en vrijheid voor de leerlingen en er wordt ruimte gelaten om zelf te experimenteren door hen eigen werk te laten creëren tijdens de lessen door middel van compositie- en improvisatieopdrachten.
Ook de prestaties voor de algemene vakken worden extra bewaakt door de dansdocenten.

In elk geval ontwikkelen de leerlingen zich aan het MUDA én als danser én als mens. Het is hard werken, met passie voor het vak, maar zonder het plezier in dansen te verliezen.

Hedendaagse dans

In de lessen hedendaags wordt er in eerste instantie gewerkt aan het dansplezier en de bewegingsvrijheid van onze dansers. Door middel van vrije en technische oefeningen leren de dansers hun lichaam en hun mogelijkheden verkennen. De leerlingen worden aangemoedigd om hun eigen artistieke vaardigheden te ontwikkelen en deze te gebruiken voor de vele technische uitdagingen. Zo wordt een geheel gevormd van een technisch vaardige danser die artistiek zijn steentje kan bijdragen.
In de lessen wordt gebruik gemaakt van technieken als floorwork, release, contactimprovisatie en Cunningham. De docenten geven een persoonlijke toets aan hun lessen zodat de dansers na verschillende jaren opleiding een zo breed mogelijk spectrum hebben ontwikkeld.


Klassieke dans

De klassieke danslessen binnen het MUDA worden gezien als een moment om de lichaamsbeheersing te verbeteren. Door middel van de klassieke technieken kan de danser werken aan zijn kracht, lenigheid, présence, muzikaliteit en expressie. In deze lessen wordt er ook veel aandacht geschonken aan de initiatie van de bewegingen en de mogelijkheden die het lichaam biedt, zodat de dansers zich bewust bewust worden van hun capaciteiten. Deze manier van werken biedt een geweldige basis voor de hedendaagse danser.


Modern jazz

De leerlingen krijgen een fusion gepresenteerd van de meest energieke en expressieve moves, (isolatie-)technieken en muziekkeuzes die typerend zijn voor de populaire hedendaagse dansgenres. Je leert natuurlijk losser dansen en je zwaartekracht zo laag mogelijk te centreren. In modern jazz leren de dansers zich op een andere manier presenteren.


Improvisatie en Compositie

Om een artistiek vaardige danser te worden is het belangrijk om in de improvisatie-lessen te werken aan de eigen artistieke inbreng. Er is in deze lessen individueel gerichte aandacht voor de persoonlijke stijl en persoonlijkheidsontwikkeling. Door middel van gerichte oefeningen leren onze dansers om zelf te creëren en in te spelen op het moment.


Repertoire

Er worden choreografieën ingestudeerd van hoofdzakelijk Les Ballets C de la B en gastchoreografen, met als doel deze ook daadwerkelijk uit te voeren tijdens voorstellingen.


Eigen werk

Veel van onze leerlingen hebben een grote interesse om zelf choreografieën te maken. Ook geloven wij dat, door hen hiervoor uit te dagen, ze steeds meer inzicht krijgen in het werkproces. Op het einde van het tweede jaar maken de leerlingen voor hun examen een solo voor zichzelf die ze presenteren aan een jury. In het vierde jaar maken de leerlingen zelfstandig een eigen choreografie die effectief uitgevoerd wordt voor publiek en jury. De laatstejaars maken een avondvullende dansvoorstelling als onderdeel van hun geïntegreerde proef.


Stacks Image 398

Gezondheid

We willen onze dansers gezond en sterk houden, en behoeden voor blessures. Binnen de lessen dans en lichamelijke opvoeding wordt daarom veel aandacht besteed aan ons gezondheidsbeleid. Gedurende hun hele opleiding verzamelen de dansers heel wat tools om een goed inzicht te hebben in hun eigen fysiek en hoe die te verbeteren. Er wordt aandacht besteed aan anatomie, kracht- en lenigheidsoefeningen, aerobe training en relaxatietechnieken. De leerling krijgt ook zélf een actieve rol in het opvolgen hier van.


Extra-muros

Als danser ben je natuurlijk verschrikkelijk geïnteresseerd in het huidige werkveld en wat er op het toneel gebeurt. Om je daarbij te helpen gaan wij minstens 3 keer per jaar samen naar een voorstelling. De lessen dansesthetica bereiden voor en laten ruimte voor nabespreking.

Stacks Image 1545
© 2015 MUDA'RT