HEDENDAAGSEDANS.BE

HEDENDAAGSEDANS.BE


MUDA danst de wereld anders

LOADING

AUDITIES

Instappen gebeurt het best in het 1e jaar, maar is mits het juiste talent en voldoende technische capaciteiten ook later mogelijk. Om een volledig beeld van jou als danser te krijgen houden we audities. De jury kijkt tijdens de audities naar het dansante en fysieke talent en test op de volgende elementen:

  • natuurlijke coördinatie
  • artisticiteit
  • muzikaliteit
  • durf/lef
  • présence
  • kracht
  • lenigheid
EERSTE EN TWEEDE JAAR
Voor het eerste en tweede jaar (eerste graad) toetsen we jouw fysieke geschiktheid en aanleg. Deelname aan een stage vooraf is aangewezen maar uiteraard niet verplicht.
Deze auditie is een soort oriënteringsproef; een hedendaagse les met een aantal improvisatie opdrachten, gevolgd door een fysieke test. Daarna volgt een kort gesprek met de jury. Tot slot krijg je van ons een attest met de bevindingen. De uitkomst van deze oriënteringsproef is een eerlijk advies maar niet bindend. Je kunt daarna inschrijven in ons EINSTEIN Atheneum, waar het MUDA haar dansopleiding voor de eerste graad inricht.
De data:

zaterdag 24 februari 2018 om 13:00u (inschrijvingsweekend EINSTEIN Atheneum)
zaterdag 14 april 2018 om 13:00u (paasvakantie - einde van de stage)
zaterdag 30 juni 2018 om 13:00u

Meld je aan voor een oriënteringsproef van het eerste of tweede jaar.

VANAF HET DERDE JAAR (KSO)
Om te kunnen inschrijven in de tweede graad (derde en vierde jaar) en de derde graad (vijfde jaar en vervolmaking) moet je echt geselecteerd worden. Tijdens de audities neem je deel aan een klassieke en een hedendaagse les. Daarna krijg je een aantal improvisatie-opdrachten. Vervolgens breng je een zelf voorbereide solo in een stijl naar eigen keuze van maximum 2 minuten. Tot slot wordt er een fysieke test afgenomen en een motivatiegesprek gehouden.
Na afloop volgt een kort gesprek met de jury en krijg je van ons een attest met de bevindingen.
Opties:

zaterdag 14 april 2018 om 9:30u (paasvakantie - einde van de stage)
zaterdag 30 juni 2018 om 9:30u
zaterdag 25 augustus 2018 om 9:30u (na de internationale dansstage)

Meld je aan voor auditie in het KSO.

wat als het te moeilijk blijkt...

Als je op bepaalde vlakken minder goed scoort maar over voldoende talent en competenties beschikt, bespreekt de toelatingscommissie de best mogelijke oplossing met jou en je ouders. Zo kan er bijvoorbeeld een optie genomen worden op het vrijwillig overdoen van een leerjaar waarvoor je reeds een A-attest behaalde, als je wel talent hebt maar onvoldoende artistieke, technische of theoretische bagage. Een toelatingsklassenraad kan op basis van je rapport of andere evaluatiegegevens eventuele vrijstellingen adviseren ter goedkeuring door de directie. Door die vrijstellingen komt dan weer tijd vrij voor extra oefening en zelfstudie om je artistieke achterstand op te halen. In het ergste geval echter - want de resultaten van de toelatingsproeven zijn wettelijk bindend - krijg je geen toelating om met deze studierichting te starten. Niet om je ongelukkig te maken, maar om te vermijden dat je ongelukkig zou worden. Wij willen eerlijk zijn met jou en je ouders; het gaat tenslotte om je toekomst, en er is creatief zijn en dansen louter voor je plezier en de ambitie om dat wie-weet ooit op professioneel niveau te gaan doen.
Stacks Image 1545
© 2015 MUDA'RT